Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 18. 4. 2023 16:00-18:30 nebo individuálně
 • parkoviště na konci ulice Žehušická
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 6,0 km, 70 m přev., 16 kontrol
  • B – 3,8 km, 50 m přev., 11 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A (z 3. na 9. kontrolu) – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • smíšený les, porostové detaily, rovina až mírný svah
 • místy skalky nebo terénní detaily
 • středně hustá síť cest a pěšinek

Mapa

 • Škvorecká obora, 1:7 500, E=2(!) m
 • stav 2007, mapa moc nesedí ani porostově, ani polohově, ani směrově 🙂
 • moc nesedí porosty ani cesty, vrstevnice jakž takž
 • nicméně při tréninku to snad moc nepoznáte (největší změny jsem zanesl, ostatní věci vůči sobě sedí) a hlavně les je moc pěkný, takže je to jedno 🙂
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2000 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek: lavička, jiný objekt