Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 2. 8. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • betonové hřiště (spíš u lesa) na konci ulice Havlínova nebo kde bude poblíž volno
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu (budu doplňovat jen omezeně, budu týden pryč)
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • pro trať A otočení mapy (na poslední kontrole otočíte mapu a na druhé straně začínáte na stejném místě na trojúhelníku)
 • trať B má jen jednu stranu – délkově cca polovina A, počítám se všemi na A, případný výběr B změním až ve výsledcích
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,4 km, 80 m přev., 27 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesík, někde čistý, někde zarostlý, ale většinou pěkně průběžný
 • hodně pěšinek, kamínků a jámiček
 • pozor na ostatní návštěvníky a především rychlé jezdce na kolech v lomu v západní části mapy

Mapa

 • Čimický háj, 1:5 000, E=2,5 m, stav 2020, revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISSprOM 2019 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek: lavička, jiný umělý objekt
  • černé kolečko: betonová skruž, ohniště
  • hnědý trojúhelník: plošinka