Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 7. 3. 2023 15:30-18:00 (západ slunce v 17:53) nebo individuálně
 • hřiště v ulici Grussova na Barrandově (buď lavičky na hřišti nebo vedle na louce, kdyby bylo hnusně, tak v autě v ulici)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 6,5 km, 180 m přev., 21 kontrol
  • B – 4,8 km, 150 m přev., 18 kontrol
  • C– 3,6 km, 100 m přev., 14 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest (některé nouzové zůstanou)
 • trať B a C je zkrácení tratě A (B: 13->17, C: 10->18), vyznačeno na jedné mapě – trať si tedy můžete změnit i během tréninku
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesnaté údolí, místy zarostlé a kamenité
 • místy vysoké skály – kochejte se výhledy, ale po skalách nelezte
 • občas jsou svahy strmé a kloužou, vemte si pořádné boty
 • spousta cest a pěšinek

Mapa

 • Prokopské údolí 1:7 500, E=5 m, stav podzim 2022 (větší část), 2020 (menší část)
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017-2 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý trojúhelník: plošinka
  • černý křížek: lavička