Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • čtvrtek 28. 4. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • Krč – louka kousek u nádraží Krč severně od lesa „Velký háj“, parkování na silnici u startu nebo kousek dál na asf. ploše, příp. u Nádraží Krč
 • termín přihlášek je do středy 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • lesní middle a pro delší trať i parková vložka
 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 6,8 km / 120 m přev. / 26 kontrol (les+park+přebíhání silnic)
  • B – 4,0 km / 80 m přev. / 17 kontrol (pouze les)
  • C – dětská trať (info mailem)
  • AU (Ultimate) – v prostoru „Divadla“ bez cest
 • B je zkrácení z kontroly 7 na 17 (vyznačeno červeně na trase A)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • zalesněný svah, les většinou dobře průběžný, někde hůře
 • hodně pěšinek, terénní detaily
 • trať A i parčík a asfaltové přeběhy (zákaz vstupu na koleje, musíte využívat podchody (ale kdo by chtěl přebíhat Jižní spojku, že 🙂 )
 • zákaz vstupu do fialových šrafů (hlavní ulice Vrbova):
  • mezi kontrolami 7 a 8 pouze lesem okolo po chodníku
  • mezi kontrolami 16 a 17 v blízkosti přechodu pro chodce

Mapa

 • Brandivadlo, 1:7 500, E=5 m (lesopark je zmenšenina z 1:4 000 (tedy hůře čitelná) a E=2 m), stav 2017-2022, revize v okolí trati
 • děkuji PGP a MKP za mapy
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč Braníka je ISOM 2017-2 (=>mapové klíče), Divadla ISOM2000, lesoparku ISSprOM – abyste si trochu procvičili mapové značky 🙂
 • speciální mapové značky:
  • černý křížek a kolečko: umělý objekt (kontrola 7 (50) = betonový panel)
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek a trojúhelník: plošinka