Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 30. 8. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • kraj lesa kousek jižně od Starých Butovic (u hřbitova je pár míst na parkování, jinak parkujte prosím tak, aby to nevadilo místním a nezpůsobili jste problémy – děkuji!)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,5 km, 220 m přev., 24 kontrol
  • B – 4,1 km, 140 m přev., 17 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trati A z 5. na 13. kontrolu (vyznačeno na mapě)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • náhorní plošiny a prudké svahy
 • dávejte pozor v sebězích (kamenná podložka, prudké srázy)
 • dávejte pozor při přebíhání asfaltky v údolí (cyklisté, kočárky, výjimečně auta)
 • zákaz překonávání železnice jinudy než vyznačenými podchody!!!

Mapa

 • Prokopské údolí, 1:5 000 (!), E=5 m, stav 2021, revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek a kolečko: umělý objekt
  • hnědý trojúhelník: plošinka