Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 16. 5. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • přístřešek v lese nad Malou Chuchlí
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,6 km, 170 m přev., 17 kontrol
  • B – 3,5 km, 110 m přev., 12 kontrol
  • AU (Ultimate) – paměťák 🙂
   • na každé kontrole bude mapka s postupem na další kontrolu
   • i tak ale dostanete mapu, se kterou můžete běžet pro případ, že
    • mapku na kontrole by někdo ukradl
    • totálně byste se ztratili
    • jestli záchrannou mapu využijete nebo ne, je už na vás 🙂
 • trať B je zkrácení trasy A (z 8. na 14. kontrolu) – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • les ve svahu, louky s vyhlídkami
 • místy svahy prudké
 • hustá síť cest a pěšinek

Mapa

 • Klobouk, 1:10 000, E=5 m
 • stav 2015 + průběžná revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý trojúhelník – plošinka
  • černý křížek: herní prvek, jiný objekt