V souladu s nařízením vlády se start letošní O-ligy odsouvá. Termín prvního tréninku bude stanoven podle aktuální situace…