Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 3. 5. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • Klánovice – na kraji lesa u Hospody U Lesa
 • přijeďte vlakem, ale pokud pojedete autem, tak upozorňuji na parkování:
  • prosím neparkujte v ulicích u startu!!! Ideálně to nechte u nádraží nebo v ulicích dál, protože:
  • ulice u startu je obytná zóna a legálně se tam skoro parkovat nedá
  • místní na „vetřelce“ okamžitě volají policii
  • těch pár desítek/stovek metrů není problém dojít/doběhnout, děkuji!!!
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • spíš klasická trať
 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • E – 9,1 km, 16 kontrol
  • A – 6,8 km, 12 kontrol
  • B – 4,8 km, 9 kontrol
  • téměř bez převýšení
  • EU/AU/BU (Ultimate) – koridory, viz ukázka z Letné (tedy omezené množství informací, ale běhat můžete i „mimo mapu“)
 • tratě A a B jsou zkrácení trasy E a budou mít zkrácení vyznačeno červeně na mapě
  • A zkracuje z 2 na 7 a pokračuje v pořadí do cíle
  • B zkracuje z 7 na 15 a pokračuje v pořadí do cíle
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Ukázka trati U:

Terén

 • placatý les, vodoteče a terénní detaily
 • dobře průběžný, místy paseky a hustníky

Mapa

 • Vidrholec Hol, 1:10 000, E=2,5 m, stav 2021
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017-2 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývratvývraty nejsou zobrazeny (je jich tam mnoho nových)
  • černý křížek: umělý objekt (herní prvek, infotabule apod.)
  • černé kolečko: nevím, ale to nepotkáte 🙂