Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 6. 9. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • palouček na konci ulice K Roztokům v Suchdole (u lesa je pár míst na parkování, jinak parkujte prosím tak, aby to nevadilo místním a nezpůsobili jste problémy – děkuji!)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,7 km, 170 m přev., 21 kontrol
  • B – 3,7 km, 60 m přev., 13 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trati A ze 7. na 15. kontrolu (vyznačeno na mapě)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • náhorní plošina a svahy kolem údolí (trať B je jen „nahoře“)
 • spousta terénních detailů, často málo výrazných
 • dobře průběžný les, místy snížená viditelnost kvůli nízkým listnatým stromům
 • POZOR – dole v údolí je oplocený prostor pro pastvu ovcí – v mapě vyšrafováno, nevstupujte tam

Mapa

 • Vrabec, 1:7 500, E=5 m, stav 2017, revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek a kolečko: umělý objekt (nejsou v prostoru trati)