Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 4. 4. 2023 16:00-18:30 nebo individuálně
 • pod hrází Čimického rybníka
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 4,3 km, 150 m přev., 22 kontrol
  • B – 2,5 km, 60 m přev., 15 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A (z 5. na 13. kontrolu) – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • vegetačně různorodé údolí
 • místy skalky nebo terénní detaily
 • svahy dost kloužou
 • spousta cest a pěšinek
 • trať A má navíc část v Zámecké rokli, zde jsou prudké, kamenité a kluzké svahy (nedoporučuji méně pohyblivým osobám)

Mapa

 • Bohnice, 1:5 300 (aby se to vešlo na A4), E=2,5 m
 • stav:
  • východní část zmapována kvalitními mapaři (ale už mnoho let zpět a vegetace se dost mění)
  • západní kus pro trať A: „zmapováno“ od stolu (vrstevnice z laserscanu, porosty dle ortofoto), chybí skály a promapování vegetace, ale neztratíte se 🙂
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISSOM 2007 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek: lavička, jiný objekt