Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 30. 5. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • les za kempem Džbán, Vokovice
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (skoro finální):
  • A – 5,7 km, 240 m přev., 17 kontrol
  • B – 3,4 km, 180 m přev., 11 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A (z 6. na 13. kontrolu) – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesnaté údolí, prudké svahy, místy kameny
 • sem tam hustníček
 • hustá síť cest a pěšinek
 • snažil jsem se trať postavit „rozumně“, tj. žádná extra divočina kolmo na vrstevnice 🙂
 • vegetace je podobná jako na Klobouku – často je v mapě „bílý les“, ale v reálu je to dost zelené…

Mapa

 • Šárka, 1:10 000, E=5 m
 • stav 2011 + průběžná revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt