Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • středa 2. 8. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • asfaltové hřiště u ulice Tomanova (Ladronka, Břevnov)
 • termín přihlášek je do úterý 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (skoro finální):
  • A – 6,8 km, 160 m přev., 16 kontrol (Ladronka + Homolka + Královka)
  • B1 – 4,5 km, 110 m přev., 12 kontrol (Ladronka + Homolka) – 1-12, cíl
  • B2 – 5,5 km, 80 m přev., 12 kontrol (Ladronka + Královka) – 1-7, 12-cíl
  • C – 3,3 km, 60 m přev., 8 kontrol (pouze Ladronka) – 1-7, 12, cíl
  • AU (Ultimate) – budou chybět kusy mapy 🙂
 • trať B1,B2,C je zkrácení trasy A – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • Ladronka + Královka – lesoparky (louky, křoví, rozptýlené stromy, pěšiny a asf. cesty)
 • Homolka – prudší svah s většími i menšími terénními tvary, dubový les
 • mezi tím budou asfaltové přeběhy, tomu se bohužel vyhnout nedá

Mapa

 • Královská LáSka (Královka+Ladronka+Skalka), 1:9 000, E=5 m (Královka E=2 m)
 • stav 2016-2020, sem tam revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt