Harmonogram tréninku a způsob vyzvednutí mapy

 • v pondělí 15:00 je konec přihlášek
 • v pondělí večer zašlu hromadně mapu na e-mail (pro vlastní vytištění nebo nahrání do mobilu (prohlížeč PDF nebo např. Avenza maps))
 • v úterý 24. 8. 16:30-18:30 budu na místě startu vydávat mapy (kdo to nestihne, tomu pak zašlu info o skrýši) a měřit čas pomocí Sportidentu
 • poté schovám mapy do skrýše a večer/ráno na e-mail zašlu info, kde jsou
 • od středy do neděle 5. 9. můžete běhat individuálně
 • předpokládaný sběr fáborků – v pondělí 6. 9.

Místo a prezentace

 • místo startu: palouček vedle dětského hřiště na Vítkově u bývalého Velodromu Ohrada (aktuálně je tam pouť)
 • https://mapy.cz/s/camuderuto (GPS: 50.0908019N, 14.4646056E)
 • v úterý 24. 8. 16:30-18:30 zde budu vydávat mapy a měřit čas pomocí Sportidentu
 • místo startu/cíle také označeno fáborkem
 • doprava:
  • autem – parkování v okolních ulicích (parkovací zóny)
  • MHD v okolí
  • pěšky, na kole atd.
 • převlékání a úschova věcí: ve vlastních autech nebo na místě, věci k odložení a bez záruky pod dohledem (do 18:30!) v místě shromaždiště
 • shromaždiště = prezentace = start = cíl
 • nezapomeňte si po doběhu vyčíst čip

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • dva okruhy; je jedno, v jakém pořadí je absolvujete, je to spíš kvůli tomu, abyste nestartovali všichni jedním směrem za sebeou
 • vyberete si první okruh, oběhnete ho, v místě startu otočíte mapu a běžíte druhý okruh
 • každý okruh tedy bude na jedné straně mapy
 • trať A = oba okruhy (V jako Vítkov a P jako Pražačka)
 • trať V/P = jeden z okruhů (v případě, že poběžíte jen jeden okruh, tak mi to nahlaste při vyčítání čipu)
 • parametry tratí (předběžné):
  • V – 3,2 km / 100 m přev. / 14 kontrol
  • P – 2,8 km / 100 m přev. / 13 kontrol
  • AU = Ultimate – není
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesopark, místy i les a křoví
 • protáhlý hřeben s náhorní rovinou a prudkými svahy
 • přilehlá zástavba s mírným provozem
 • běhá se za plného provozu – tratě se hlavním ulicím vyhýbají, ale stejně buďte opatrní!
 • v lesoparku může být hodně lidí, buďte ohleduplní a vyhýbejte se jim!

Mapa

 • Vítkov, 1:5 000, E=5 m (západ) 2018, Pražačka 1:4 000, E=2 m (východ) 2014
 • A4, v případě hrozícího deště v úterý bude voděodolná, spojeno a převedeno do ISSprOM 2019 (=>mapové klíče)

Přihlášky

 • termín přihlášek je do pondělí před o-ligou do 15:00 v přihlašovacím formuláři
 • poté e-mailem na o-liga@seznam.cz
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/email/skrýš)
 • vytištěné mapy jen pokud zbudou rezervní

Startovné

 • startovné 80 Kč (do 18 let – 50 Kč) za jednoho
 • platba
  • bezhotovostně na účet (670100-2200277986/6210 – mBank (vyplňujte i s předvolbou!), zpráva pro příjemce „o-liga 19 – jméno“), pokud platíte za někoho jiného nebo za víc lidí, uveďte, za koho to je
  • v hotovosti při osobním odběru v úterý na startu
 • níže QR kód (upravte zprávu pro příjemce a můžete upravit i částku platíte-li za víc lidí):

Kontroly

 • na kontrolách bude červenobílá vymezovací páska, „razí“ se dotykem
 • na pásce bude fixou vyznačen kód kontroly (odpovídá kódu v popisech)
 • fáborky můžou být poničeny/ukradeny

Výsledky

 • jde jen o trénink, měření času je dobrovolné
 • můžete si čas změřit pomocí čipu SportIdent: vyplňte v přihlášce své číslo čipu
  • na startu orazíte CLEAR a START
  • po doběhu orazíte CÍL a pak si u mě VYČTETE ČIP
  • čipy na půjčení nebudou
 • pokud budu stíhat, pak budu průběžně zveřejňovat na o-liga.cz/live/
 • ostatní běží bez měření času nebo si čas měří sami
  • čas si můžete pro porovnání zapsat do tabulky s výsledky (na hlavní stránce v termínovce)
 • pro porovnání postupů využijte http://3drerun.worldofo.com/ (odkaz bude na hlavní stránce v termínovce)

Další

 • běhá se podle pravidel OB (dodržujte zakázané prostory, nepřebíhejte koleje atd.)
 • jedná se o individuální trénink
 • všichni běží na vlastní nebezpečí, za nezletilé zodpovídají jejich zástupci
 • neručím za odložené věci
 • GDPR
  • budou zveřejněny vaše údaje v rozsahu potřeby přihlášek a výsledků
  • případně bude pořízena ilustrační fotka
  • e-mailová adresa slouží pro zaslání mapy a nebude zveřejněna ani dál šířena