Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 5. 4. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • Vypich – louka vedle Kauflandu
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 4,5 km / 100 m přev. / 20 kontrol
  • B – 3,3 km / 60 m přev. / 14 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest (některé nouzové zůstaly)
 • B je zkrácení z kontroly 6 na 12 (vyznačeno červeně na trase A)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesnatá stráň, místy čistý les, místy je to zarostlé
 • pár skalek a terénní detaily

Mapa

 • Motolský zlom, 1:6 000, E=5 m, stav 2020, revize v okolí trati
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017-2 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • černý křížek: umělý objekt
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý trojúhelník: plošinka