Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 19. 4. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně (fáborky zde asi moc dlouho nevydrží)
 • Letná – palouček u točny tram na Špejcharu (parkování je možné na parkovišti na levné fialové zóně hned vedle)
 • termín přihlášek je do úterý 9:00 (v pondělí je svátek, tak abyste měli čas) v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • delší sprint
 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,7 km / 60 m přev. / 29 kontrol
  • B – 4,2 km / 50 m přev. / 22 kontrol
  • AU (Ultimate) – koridory, viz ukázka níže (tedy omezené množství informací, ale běhat můžete i „mimo mapu“)
 • B je zkrácení z kontroly 13 na 17 a z 24 na 29 (vyznačeno červeně na trase A)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Ukázka trati AU:

Terén

 • placatý lesopark (tráva, rozptýlené stromy, asfaltové a štěrkové chodníky)
 • zarostlý prudký svah s asfaltovými chodníky (ale trať skrz svahy nevede)
 • doporučuji boty s hladkou podrážkou

Mapa

 • Letná, 1:4 000, E=2 m, stav 2018, revize v okolí trati a dle aktuálního leteckého snímku (hlavní věci víceméně sedí, stromů a porostů hodně přibylo i ubylo, ne vše je na mapě zachyceno)
 • velikost A3, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017-2 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • černý křížek: umělý objekt (většinou herní prvek)
  • černé kolečko: pomník