Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 17. 5. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • hřiště“ u Velkého altánu v Kunratickém lese (vedle srubu Gizela)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „shluky“, někdo to nazývá „hnízda“ – delší přeběhy a potom 4 kontroly u sebe, ty sbíráte v libovolném pořadí
 • občas je mezí shluky použita povinná „mezikontrola“
 • parametry tratí (finální):
  • A – 7,1 km, 180 m přev., 22 kontrol (5 shluků)
  • B – 5,1 km, 100 m přev., 17 kontrol (4 shluky)
  • C – 3,7 km, 50 m přev., 13 kontrol (3 shluky)
  • AU/BU/CU (Ultimate) – mezi shluky bez mapy, ve shlukách omezené množství informací (jen hnědá nebo jen modrá barva nebo jen porosty)
 • tratě B a C jsou zkrácení trasy A a budou mít zkrácení vyznačeno červeně na mapě
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • prostě „Krčák“ 🙂
 • dobře průběžný, místy paseky a hustníky, spousta cest
 • někde mírné, někde prudké svahy a terénní detaily

Mapa

 • Hrádek, 1:10 000, E=5 m, stav 2017 + revize (ale je tam spousta nových pasek, ne vše bude podchyceno)
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2000 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek: umělý objekt
  • modré kolečko: studna (tedy dle „starého“ ISOMu)