Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 31. 5. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • louka za mekáčem v Divoké Šárce (může to být ještě po roznosu kontrol upřesněno)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 7,3 km, 120 m přev., 18 kontrol
  • B – 5,5 km, 90 m přev., 15 kontrol
  • C – 4,0 km, 70 m přev., 11 kontrol
  • AU/BU/CU (Ultimate) – bez cest
 • tratě B a C jsou zkrácení trasy A a budou mít zkrácení vyznačeno červeně na mapě
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • dobře i hůře průběžný les, terénní i vegetační detaily, hodně cest, místy kameny
 • většinou se budete pohybovat na „náhorní plošině“

Mapa

 • Divoká Šárka, 1:10 000, E=5 m, stav 2011, poslední revize zima 2022
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2000 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek: umělý objekt