Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 14. 6. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • v sadu Třešňovka na Jarově (cca zde – prostě na kopci, je tam lavička)
 • parkování u Kauflandu (prý 3 hod. zdarma), u Pražských služeb severně, v „Zeleném městě“ (pozor na obytnou zónu) nebo na placených zónách na Žižkově
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 6,0 km, 150 m přev., 21 kontrol
  • B – 4,6 km, 100 m přev., 16 kontrol
  • AU/BU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A z kontroly 11 na kontrolu 17, bude to vyznačeno červeně v mapě
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • zalesněný hřbet s terénními detaily a další lesíky, louky a sady v okolí
 • v tuto dobu už zhoršená viditelnost
 • spousta pěšinek

Mapa

 • Smetanka, 1:7 500, E=5 m, stav 2021, revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2000 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek: velký dřevěný objekt