Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • čtvrtek 23. 6. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • Strahov, louka v sadu pod zdí u Strahovských kolejí – zde (z ulice Šermířská po schodech a doprava)
 • termín přihlášek je do středy 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 3,8 km / 180 m přev. / 24 kontrol
  • B – 2,6 km / 110 m přev. / 17 kontrol
  • AU (Ultimate) – není
 • trať B je zkrácení trasy A z kontroly 11 na kontrolu 19, bude to vyznačeno červeně v mapě (trať B nebyla v přihláškách, pokud si ji během tréninku zvolíte, dejte mi při vyčítání vědět)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • zalesněný lesopark v prudkém svahu s nádhernými výhledy
 • hodně asfaltek a pěšinek, terénní detaily, občas skalky

Mapa

 • Petřín, 1:5 000, E=2 m, stav 2000? a 2018, revize v okolí trati
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISSprOM 2019 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • černý křížek a kolečko: umělý objekt
  • zelený křížek: vývrat