Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 28. 6. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • louka u Lidlu na východní straně lesoparku Hostivař
 • parkování u Lidlu (úterý týden před tréninkem byly závory nahoře)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 7,0 km, 120 m přev., 20 kontrol
  • B – 5,6 km, 100 m přev., 16 kontrol
  • C – 3,5 km, 80 m přev., 11 kontrol
  • AU/BU (Ultimate) – bez cest
 • trať B a C budou mít tentokrát samostatnou mapu bude zkrácení tratě A z kontroly 7 na kontrolu 12
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesopark – někde les, někde louky
 • roviny a svah nad Přehradou – terénní a skalní detaily
 • spousta pěšinek
 • delší tratě mají části po asfaltu (neprobíhejte myčkou 🙂 )

Mapa

 • Přehrada, 1:8 500 (trať A bude mít možná menší měřítko, aby se to vešlo na A4), E=5 m, stav 2020, revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek a kolečko: umělé objekty (převážně herní a grilovací prvky, kontrola 46 = nízký domeček/studna)
 • studny jsou mapované jako kameny (kvůli velikosti mapové značky)
 • zákaz vstupu do vyšrafovaných oblastí (rekonstrukce hráze, prostor vypuštěné přehrady)