Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 19. 7. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • západní cíp „psí louky“ ve Stromovce u viaduktu blízko ulice Goetheho
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,8 km, 50 m přev., 27 kontrol
  • AU (Ultimate) – části bez mapy (koridory nebo kolečka)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesopark – rychlý a průhledný
 • rovina a na jihu trochu svah
 • hodně návštěvníků (korzujících, piknikujících atd.), buďte ohleduplní

Mapa

 • Stromovka, 1:4 000, E=2 m, stav 2020, revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISSprOM 2019 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat, ležící kmen*, výrazný pařez
  • *obří položené kmeny jsou kresleny zeleným křížkem, užší a dlouhé jsou kresleny jako zídka
  • černý křížek: umělé objekty (převážně herní a grilovací prvky)
  • černé kolečko: sloup
 • zákaz vstupu do vyšrafovaných oblastí (rekonstrukce, ochrana porostu)