Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 16. 8. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • lesík kousek jižně od usedlosti Ladronka v Břevnově
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu (budu doplňovat jen omezeně, budu týden pryč)
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,9 km, 120 m přev., 24 kontrol
  • B – 3,9 km, 40 m přev., 15 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trati A ze 7. na 17. kontrolu (vyznačeno na mapě)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • trať B pouze lesopark Ladronka
 • trať A navíc lesík se svahem a terénními detaily (přebíhá se hlavní ulice, dávejte pozor!)
 • dávejte pozor na Ladronce při přebíhání „magistrály“ na in-linisty, kočárky atd.

Mapa

 • Ladronka, 1:7 500, E=5 m, stav 2021, revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek: lavička, jiný umělý objekt
  • černé kolečko: altán, jiná menší stavba
  • hnědý trojúhelník: plošinka