Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 13. 9. 2022 16:00-18:30 nebo individuálně
 • kopeček u silnice na začátku ulice Upolínová
  • parkování v okolí (ulice nebo asfaltové plochy)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol
 • trať sestává ze dvou okruhů, běží se kolem startu, takže si můžete vybrat, zda poběžíte oba nebo jen jeden z nich
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,9 km, 130 m přev., 23 kontrol
  • B – jeden z okruhů, každý má cca 3 km
   • v přihláškách je jen „A“, do výsledků to pak uvedu podle toho, co oběhnete
  • AU (Ultimate) – bez cest nakonec nebude
 • trať B je jeden z okruhů, viz výše
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • městský les s terénními detaily, pěšinami a skalkami
 • plošina s keři a vojenskými pozůstatky
 • POZOR – silnice a železnice se může překonávat pouze podchodem, zákaz vstupu na golfové hřiště

Mapa

 • Motol golf, (asi) 1:7 500, E=5 m, stav 2022
 • velikost (asi) A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: umělý objekt