Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • čtvrtek 22. 9. 2022 16:00-18:30
 • nebo úterý 27. 9. 2022 cca 16:00-18:00 (dle počtu zájemců – domluvíme se)
 • nebo individuálně
 • křižovatka cest v lese nad Dolnomlýnským rybníkem ze strany od Kunratic (je tam start dětských běhů Velké Kunratické)
 • termín přihlášek je do středy 15:00 (resp. přihlášky pak nechám otevřené až do pondělí 15:00 pro druhý termín startu) v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol, snaha o delší postupy
 • parametry tratí (finální):
  • A – 6,5 km, 150 m přev., 14 kontrol
  • B – 4,7 km, 120 m přev., 12 kontrol
  • AU/BU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trati A z 8. na 11. kontrolu (vyznačeno na mapě)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • klasický „Krčák“ 🙂

Mapa

 • Hrádek, 1:10 000, E=5 m, stav 2017 + revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště při „osobním předání“ bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: umělý objekt