Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • čtvrtek 6. 10. 2022 16:00-18:30 (západ slunce 18:32)
 • nebo individuálně
 • altán na louce v Chuchelském háji (nebo poblíž, bude-li obsazen)
 • termín přihlášek je do středy 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol, na trati bude „motýlek“
  • doběhnete na „uzlovou“ kontrolu, oběhnete jednu „větev“, znovu na uzlovku, druhou větev, na uzlovku a z ní po pořadí dál až do cíle
  • pořadí větví se může lišit, abyste se na trati rozdělili
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,7 km, 150 m přev., 18 kontrol
  • B – 3,8 km, 100 m přev., 12 kontrol
  • AU/BU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trati A z 12 kontroly do cíle (vyznačeno na mapě)
  • nebo jakékoliv jiné zkrácení – je to na vás
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • převážně listnatý, převážně dobře průběžný, převážně mírně kopcovitý, převážně hezký 🙂

Mapa

 • Klobouk, 1:10 000, E=5 m, stav 2015 + revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště při „osobním předání“ bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: umělý objekt