Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 11. 10. 2022 16:00-18:30 (západ slunce v 18:21) nebo individuálně
 • kraj louky u ulice Brunelova vedle ZŠ Meteorologická
  • parkujte na druhé straně hlavní ulice (Generála Šišky), na této straně se staví koleje a navíc zde jsou vyhrazená parkovací místa) – je sem zákaz vjezdu!
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • „normální trať“, pevné pořadí kontrol, takový delší lesní sprint 🙂
 • pozor – trať je na malém prostoru a je hodně namotaná!
 • parametry tratí (finální):
  • A – 3,9 km, 140 m přev., 21 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest nakonec nebude
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • zalesněné údolí, místy (=skoro všude) podrost… využívejte pěšinky
 • terénní detaily, srázky
 • pozor – v lese probíhá těžba, pokud uslyšíte zvuky motorových pil, nepřibližujte se, i kdyby tam byla kontrola!

Mapa

 • Libušská rokle, 1:5 000, E=5 m, stav 2022
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý trojúhelník: plošinka
  • černý křížek: umělý objekt
  • černé kolečko: kanál, vrt