Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • čtvrtek 20. 10. 2022 15:30-18:00 (západ slunce v 18:03) nebo individuálně
 • zpevněná plocha v ulici Za Rokytkou v Kyjích
  • parkování v místě srazu, při naplnění dál v ulicích
  • nejspíš budu v autě, tak si u mě budete moct schovat věci
 • termín přihlášek je do středy 15:00 v přihlašovacím formuláři
 • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (skoro finální):
  • A – 5,8 km, 90 m přev., 18 kontrol
  • B – 4,5 km, 80 m přev., 14 kontrol (kontroly 1-7, 12-18, cíl)
  • C – 3,3 km, 70 m přev., 10 kontrol (kontroly 1-7, 12, 17, 18, cíl)
  • AU (Ultimate) – bez cest nakonec nebude
 • tratě B a C jsou zkrácení tratě A, vyznačeno na jedné mapě – trať si tedy můžete změnit i během tréninku
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • zalesněný kopec, spíše zarostlý, hodně pěšinek
 • meandry potoka a rybníčky (hluboké a studené, využívejte lávky)

Mapa

 • Doubravka, 1:10 000, E=5 m, stav 2022
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý trojúhelník: plošinka
  • černý křížek: umělý objekt