Společné údaje pro všechny tréninky najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 25. 10. 2022 15:30-18:00 (západ slunce v 17:54) nebo individuálně
 • palouček u točny tramvaje v Kobylisích, jsou tam lavičky, třeba nějaká
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • část na mapě 1:7 500, část na výřezu 1:5 000 (když vám na „hlavní mapě“ trať skončí, najdete pokračování na výřezu v pravém dolním rohu mapy na zvětšenině)
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,8 km, 100 m přev., 23 kontrol
  • B – 4,1 km, 80 m přev., 19 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení tratě A, vyznačeno na jedné mapě – trať si tedy můžete změnit i během tréninku
  • B je zkrácení ze 4. na 9. kontrolu
  • pokud si to zkrátíte ještě z 1. na 4., bude mít trať 3,2 km
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesnatý kopeček se spoustou terénních a kamenných detailů v centrální části
 • v okrajových částech čistý i hůře průběžný les a louky
 • spousta pěšinek
 • POZOR! ihned po O-lize následuje podobná akce kamaráda Hynka U. alias Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech „Ďáblická bludička
 • v lese bude mnoho dalších kontrol!!!
 • abyste se nespletli, tak poradím:
  • o-liga: červenobílé „mlíko“, kód cca 31-53, malá reflexní páska
  • bludička: červenobílé „mlíko“, kód cca 1-20, voskovka, reflexní trubička
  • =>prostě na první pohled ne moc rozdílné označení kontrol
 • toto zpestření obou tréninků je naprosto záměrné a po vzájemné dohodě pořadatelů 🙂
 • prostě – mapujte pečlivě a kontrolujte si kódy 🙂

Mapa

 • Ládví, 1:7 500 (plus výřez 1: 5 000), E=5 m, stav 2011, od té doby se neustále oprašuje
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý trojúhelník: plošinka
  • černý křížek a kolečko: umělý objekt