Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 21. 3. 2023 16:00-18:00 (západ slunce v 18:16) nebo individuálně
 • louka v Sedlci u ulice V Sedlci 🙂
 • POZOR: v okolí se dost blbě parkuje, hlavně nezajíždějte k místu startu – soukromý pozemek!
 • nebo využijte MHD (bus každou chvíli z Dejvické a vlak z Praha-Holešovice)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 3,4 km, 170 m přev., 25 kontrol
  • B – 3,0 km, 100 m přev., 22 kontrol
  • AU/BU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je standardní trať, jen je stavěná tak, že se leze co nejméně do kopce; má vlastní mapu (nejedná se o zkrácení tratě A, má jiné pořadí kontrol)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesnatý svah (místy to klouže), místy zarostlý a kamenitý
 • náhorní plošina s křovím
 • terénní, kamenné a vývratové detaily
 • spousta cest a pěšinek

Mapa

 • Sedlecká stráň, 1:4 000, E=5 m, stav 11.3. 2023 10:25 🙂
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč ISOM 2017-2 (pro detailisty – velikost značek kvůli velkému měřítku nesedí) (=>mapové klíče)
 • mapoval jsem to já během cest z práce, tak to berte s rezervou 🙂
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý trojúhelník: plošinka
  • černý křížek: lavička, jiný objekt
  • černé kolečko: malá ohrada, sloup