Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 28. 3. 2023 16:00-18:30 (západ slunce v 19:28) nebo individuálně
 • altánek u lesa v Hodkovičkách, ulice Klánova (příp. v okolí altánu, bude-li obsazen)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (předběžné):
  • A – 5,5 km, 150 m přev., 20 kontrol
  • B – 3,3 km, 110 m přev., 15 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
  • jedna kontrola je razí dvakrát! v mapě vyznačeno jako číslo kontroly „1/8“, pozor na správný odběh od kontroly!)
 • trať B je zkrácení trasy A (z 12. na 17. kontrolu) – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • ještě větší zkrácení (a vynechání kopce) je z 9. na 18. (to vyznačeno nebude)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)
 • POZOR – současně bude probíhat trénink ROB, v lese bude 5 velkých lamionů

Terén

 • klasický městský lesík
 • roviny, mírné i prudké kopce
 • teď ještě ne moc zarostlý
 • spousta cest a pěšinek

Mapa

 • Zátiší, 1:7 500, E=5 m, stav?
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi upravený ISOM 2010 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • černý křížek: lavička, jiný objekt