Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 25. 4. 2023 16:00-18:30 nebo individuálně
 • louka kousek od parkoviště nad hrází Hostivařské přehrady (bude-li hnusně, tak o kus dál – u kiosku je přístřešek)
 • neparkujte na zákazech zastavení, policie to tu kontroluje (tzn. parkujte na parkovišti, nenechávejte to na hlavní silnici)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (skoro finální):
  • A – 6,6 km, 150 m přev., 18 kontrol
  • B – 4,5 km, 110 m přev., 14 kontrol
  • C – 3,6 km, 70 m přev., 11 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B a C je zkrácení trasy A (z 9. resp. 11. kontroly) – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • převážně listnatý lesopark
 • větší část rovina, na jejím okraji svahy s kamennými a terénní detaily
 • hustá síť cest a pěšinek

Upozornění:

 • hráz „Přehrady“ je stále v rekonstrukci, v mapě vyznačeno
 • Botič se překonávat může, nicméně trať je vedena tak, že se dá přeběhnout po mostě

Mapa

 • Přehrada, 1:7 500, E=5 m
 • stav 2020 + průběžná revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý trojúhelník – plošinka
  • černý křížek: herní prvek, jiný objekt
  • ! studny (resp. většinou už jen skruže) jsou v mapě zobrazeny jako kameny