Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 13. 6. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • pahorek mezi rybníky u Kejřova mlýna, Hloubětín
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 4,5 km, 110 m přev., 21 kontrol
  • B – 3,6 km, 90 m přev., 16 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A (z 8. na 14. kontrolu) – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesnatý hřbet, les místy průhledný, místy moc ne 🙂
 • hustá síť cest a pěšinek
 • mnoho terénních detailů

Mapa

 • Lehovec, 1:7 500, E=5 m
 • stav 2022
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt