Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 6,1 km, 120 m přev., 19 kontrol (Kamýk + přeběh do Libušské rokle a zpět)
  • B – 3,2 km, 60 m přev., 13 kontrol (pouze Kamýk)
  • AU (Ultimate) – změněné barvy 🙂
 • trať B je zkrácení trasy A (z 13. do cíle) – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • městský lesík (spousta pěšinek, spíš zarostlý, terénní detaily)
 • Kamýk plochý, Rokle s roklemi 🙂

Mapa

 • Kamýk a Libušská rokle, 1:7 500, E=4/5 m
 • stav: Kamýk těžko říct, ale průběžná revize, Libušská rokle 2022
 • velikost A4, v případě hrozícího deště v úterý bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt