Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • středa 12. 7. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • palouček na křižovatce pěšin u nádraží Klánovice (pozor – neparkujte v obytné zóně a ve slepé ulici k ČOV, dostanete pokutu od měšťáků!)
 • termín přihlášek je do úterý 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • jsou připraveny delší tratě, když už jedete až do Klánovic a jsou ty prázdniny 🙂
 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 11,2 km, 60 m přev., 19 kontrol
  • B – 7,7 km, 50 m přev., 13 kontrol
  • C – 5,3 km, 40 m přev., 10 kontrol
  • D – 3,8 km, 30 m přev., 8 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B,C,D je zkrácení trasy A – bude vyznačeno na mapě na trase A (je to v mapě trochu „nahusto“, tak dávejte pozor)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • většinou čistý, rovinatý les
 • hustá síť cest a pěšin

Mapa

 • Divoký západ, 1:10 000, E=2,5 m
 • stav 2021, sem tam revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt