Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • středa 16. 8. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • louka u točny tramvaje Kobylisy
 • termín přihlášek je do úterý 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (skoro finální):
  • A – 4,7 km, 110 m přev., 19 kontrol
  • B – 3,0 km, 70 m přev., 15 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • malý, ale nádherný lesík plný jámiček a kupiček, sem tam i srázek a kamínek
 • páteřní cesty a spousta pěšinek
 • na východě louky

Mapa

 • Ládví, 1:5 000, E=5 m
 • celá mapa se na papír nevejde, proto bude start na výřezu bokem hlavní mapy! (až dostanete mapu, tak to pochopíte 🙂 )
 • stav 2020, sem tam revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt