Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • středa 30. 8. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • louka u točny tramvaje Výstaviště
 • termín přihlášek je do úterý 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,4 km, 50 m přev., 20 kontrol
  • B – 3,5 km, 50 m přev., 14 kontrol
  • AU (Ultimate) – asi koridory nebo tak něco 🙂
 • trať B je zkrácení trasy A z 11. na 18. kontrolu – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesopark
 • dávejte bacha na pěší, cyklisty a tramvaje

Mapa

 • Stromovka, 1:5 000, E=5 m
 • stav 2021, sem tam revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISSprOM 2019 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat, pařez, kláda
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt