Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 5. 9. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • sad u SZ konce Novodvorské ulice (někde zde, bude upřesněno nebo se dohledáme 🙂 )
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 4,2 km, 120 m přev., 17 kontrol
  • B – 2,8 km, 80 m přev., 13 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A z 11. na 16. kontrolu – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • lesík protkaný cestičkami a podrostem
 • mnoho terénních detailů
 • občas přeběh ulice – dávejte pozor

Mapa

 • Nad Branickým pivovarem, 1:5 000*, E=5 m (*zvětším to z 1:7 500, abyste si užili jámičky 🙂 )
 • stav 2021, sem tam revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISSprOM 2019 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt