Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 12. 9. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • kraj lesa u Nových Komořan, pokud přijedete autem, parkujte v souladu s dopravními předpisy (v obytné zóně jen na vyznačených parkovištích, v ulici Do Koutů mimo zákaz zastavení)
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (skoro finální):
  • A – 4,6 km, 150 m přev., 13 kontrol
  • B – 3,6 km, 100 m přev., 8 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A z 5. na 12. kontrolu – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • trať B nakonec nebude, v případě potřeby si to zkraťte dle chuti (např. z 5 na 12 nebo z 8 na 11).
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • v celku normální a pěkný les
 • místy terénní detaily, místy rozplizlé vegetační tvary, místy hluboká údolí
 • hodně cest
 • uprostřed jezdí bajkeři, trať se tomu vyhýbá, ale kdybyste tam zabloudili, dávejte pozor 🙂

Mapa

 • U Letadýlek, 1:10 000, E=5 m
 • stav 2022, sem tam revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt