Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 19. 9. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně
 • hráz retenční nádrže Kotlářka, vedle P+R v Košířích
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 5,2 km, 120 m přev., 17 kontrol
  • B – 4,1 km, 90 m přev., 11 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B je zkrácení trasy A z 3. na 10. kontrolu – bude vyznačeno na mapě na trase A
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)

Terén

 • v celku normální les různé průběžnosti
 • místy terénní a skalní detaily, místy rozplizlé vegetační tvary, svah i roviny
 • hodně cest
 • Zákaz vstupu na koleje, železnici můžete přebíhat pouze po vyznačených nadchodech a podchodech!

Mapa

 • Motol, 1:7 500, E=5 m
 • stav 2022 +revize
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2017 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt