Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 3. 10. 2023 16:30-18:30 nebo individuálně (západ slunce 18:37)
 • louka pod východním kopečkem Milíčovského hřbetu
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (finální):
  • A – 4,8 km, 60 m přev., 17 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • trať B není, možností ke zkrácení je spousta
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)
 • na kontrolách budou i reflexní pásky

Terén

 • placatý les různé průběžnosti (po letošní vlhké sezóně více podrostu než normálně) + 3 vegetačně různorodé kopce
 • místy terénní detaily, místy rozplizlé vegetační tvary
 • hodně cest a pěšinek

Mapa

 • Milíčák, 1:7 500, E=2 m
 • stav 2021 + revize (pozor, mapa moc nesedí, hlavně porostově a také je v lese spousta nových pěšinek – něco jsem zakreslil, ale moc se na to nespoléhejte 🙂 )
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2000 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt