Společné údaje pro všechny tréninky a info o platbě startovného najdete ve Společném rozpisu.

Základní info

 • úterý 17. 10. 2023 16:15-18:30 nebo individuálně (západ slunce 18:10!!)
  • budete-li chtít vytištěnou mapu dřív, můžeme se domluvit na předání během dne na Roztylech (před vchodem do budovy T-mobile)
 • posilovací hřiště u metra Roztyly
 • termín přihlášek je do pondělí 15:00 v přihlašovacím formuláři
  • seznam přihlášených pro kontrolu
  • dohlášky na o-liga@seznam.cz, 724 767 424 (prosím – volejte jen nouzově, preferuji SMS/whatsapp/e-mail/FB) nebo na místě (bude pár rezervních map)
  • uveďte trať a způsob předání mapy (osobně/e-mail/skrýš)

Tratě

 • pevné pořadí kontrol
 • parametry tratí (skoro finální):
  • A – 7,7 km, 190 m přev., 16 kontrol
  • B – 6,2 km, 110 m přev., 14 kontrol
  • C – 4,9 km, 100 m přev., 10 kontrol
  • D – 3,9 km, 90 m přev., 7 kontrol
  • AU (Ultimate) – bez cest
 • tratě B, C a D jsou zkrácení trasy A – bude vyznačeno na mapě na trase A (klidně si během tréninku vyberte variantu a pak mi to nahlaste v cíli)
 • popisy k vytisknutí zde a na mapě (=>vysvětlení piktogramů)
 • na kontrolách budou i reflexní pásky

Terén

 • nejlepší les v Praze 🙂
 • místy terénní detaily, místy rozplizlé vegetační tvary
 • hodně cest a pěšinek

Mapa

 • Hrádek, 1:10 000, E=5 m
 • stav celkem nový, ale vegetace se hodně mění
 • velikost A4, v případě hrozícího deště bude na voděodolném papíře
 • mapový klíč asi ISOM 2000 (=>mapové klíče)
 • speciální mapové značky:
  • zelený křížek: vývrat
  • hnědý křížek: plošinka
  • černý křížek: jiný objekt